Door Dik & Dun Roparunteam Steenbergen

Bij Door Dik en Dun ligt de nadruk op het organiseren van activiteiten waarbij sportief bezig zijn en mensen in beweging krijgen één van de speerpunten is. Doel van dit alles is om zoveel mogelijk financiële middelen te vergaren voor de landelijke Roparun Stichting.

Daarnaast is het een belangrijke doelstelling om de Roparun gedachte in Steenbergen en omgeving zo breed mogelijk uit te dragen en samen te werken met andere teams. Het is verheugend om te constateren dat in de loop der jaren steeds meer regionale Roparunteams zijn opgericht en de doorkomst van de Roparun in de diverse plaatsen een geweldig feest is geworden.

Er worden gedurende het gehele jaar financiële acties georganiseerd. Bij deze acties ligt de nadruk dus veelal op het sportieve vlak. De acties variëren van hardloopwedstrijden en een spinningmarathon tot mountainbiketochten. Geconstateerd wordt dat een aantal van deze activiteiten inmiddels een zodanige groei hebben doorgemaakt dat het op zichzelf staande evenementen zijn geworden.

Natuurlijk is voor ons het besluit om weer mee te doen snel genomen, maar er is meer. Het kost maanden van voorbereiding, zowel conditioneel als organisatorisch. Dit laatste heeft vooral betrekking op het regelen van diverse activiteiten om zoveel mogelijk geld voor het goede doel op te halen. Het afgelopen jaar 2022 hebben we ook weer een mooie opbrengst kunnen overmaken naar de stichting Roparun.

Doelstelling De stichting Door Dik & Dun doet sinds 1996 mee aan de Roparun. De Roparun is een estafetteloop over meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij, in teamverband, een sportieve prestatie wordt geleverd om op die manier geld in te zamelen voor mensen met kanker.

“Een avontuur voor het leven”, hetgeen ook blijkt uit het motto van de Roparun: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

De Stichting Door Dik & Dun is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, sponsoring en het uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de gemaakte kosten volledig gedoneerd aan Stichting Roparun.

Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit 3 personen; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het financieel verslag van de Stichting Door Dik & Dun per 1 juli 2023 is hieronder te downloaden. Zij hebben geen werknemers in dienst en alle werkzaamheden, ook bestuurlijk, worden door onbezoldigde vrijwilligers verricht. Ook ons beleidsplan kunt u hieronder downloaden.

Stichting Door Dik & Dun

Roparunteam 080

RSIN nummer: 808651961

Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0148 8740 29

Postadres: Pergola 11, 4691 LL Tholen

Jaarverslag 2022-2023

Laatst aangepast: maandag 30/10/2023 om 14:14 uur

Beleidsplan 2023

Laatst aangepast: dinsdag 11/04/2023 om 14:26 uur